Khách quốc tế đến Việt Nam liên tục tăng trong 10 tháng

Từ đầu năm đến nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam du lịch, nghỉ dưỡng, thăm người thân liên tục tăng, chỉ riêng lượng khách đến vì công việc tiếp tục giảm.

Trước đó, 7 tháng năm 2011 ước tính đạt 34 nghìn lượt người, tăng 17,3%, 8 tháng năm 2011 ước tính đạt gần 4 nghìn lượt người, tăng 18,4%, 9 tháng qua, cả nước vẫn đón trên 4,3 triệu lượt du khách, tăng 15,5 % so với cùng kỳ năm trước.

Sang tháng 10, theo số liệu thống kê từ Tổng cục thống kê, khách quốc tế đến nước ta tiếp tục tăng, ước đạt 4,8 nghìn lượt người, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2010. Cụ thể, khách đến du lịch, nghỉ dưỡng đạt gần 3 nghìn lượt người, tăng 11,9%; thăm thân nhân đạt 809 nghìn lượt người, tăng 71,9% so với cùng kỳ năm 2010. Riêng khách đến đến vì mục đích công việc ước đạt 8 nghìn người, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2010,

Khách quốc tế đến Việt Nam liên tục tăng.

Về phương tiện, khách quốc tế đến bằng đường hàng không khoảng 4 nghìn lượt người, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2010; đến bằng đường biển 30,2 nghìn lượt người, giảm 28,1%; đến bằng đường bộ 755 nghìn lượt người, giảm 3,4%.

Cũng trong 10 tháng năm 2011, khách quốc tế đến từ các quốc gia và vũng lãnh thổ vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, Trung Quốc vẫn tăng mạnh so với các quốc gia khác. Cụ thể, khách đến từ Trung Quốc đạt 1125 nghìn lượt người, tăng 45,8%; Hàn Quốc 428,8 nghìn lượt người, tăng 6%; Nhật Bản 385,7 nghìn lượt người, tăng 8,5%; Hoa Kỳ 361,3 nghìn lượt người, tăng 0,9%; Cam-pu-chia 341,1 nghìn lượt người, tăng 56,9%... Riêng Thái Lan giảm 20,7% so với cùng kỳ 2010.

Tuệ Chi