Khách mời đánh nhau ở talk show truyền hình trực tiếp

Đài truyền hình của Ai Cập đã phải xin lỗi khán giả sau khi một vị khách mời rút giày tấn công khách mời khác ngay trong lúc ghi hình buổi talk show trực tiếp, vì bất đồng quan điểm.