Khách hàng mất tiền - ngân hàng đền bù

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    1 liên quanGốc

    Mất tiền trong tài khoản do bị lừa đảo, thực trạng này vẫn diễn ra thường xuyên bằng nhiều hình thức khác nhau. Cùng với các vụ việc mất tiền, thì cũng là rất nhiều những tranh luận về việc ngân hàng có trách nhiệm gì khi khách hàng bị lừa đảo, Và mới đây, có ngân hàng đã tuyên bố đền tới 100 triệu đồng nếu khách hàng bị lừa mất tiền. Thông tin này đã thu hút sự quan tâm của người dùng.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/khach-hang-mat-tien-ngan-hang-den-bu-19537.htm