Khách du lịch quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 5 năm 2024 tiếp tục tăng

Trong tháng 5 năm 2024, dự báo khách du lịch quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 394.424 luợt, tăng 28% so cùng kỳ năm 2023, tổng 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 2,3 triệu lượt, đạt 37% so với kế hoạch năm 2024.

Sở Du lịch, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, trong tháng 5 năm 2024, lượng khách du lịch đến TP.HCM tiếp tục tăng. Theo đó khách quốc tế đến Thành phố trong tháng 5 năm 2024 dự báo đạt khoảng 394.424 luợt, tăng 28% so cùng kỳ năm 2023 (tháng 5/2023 là 307.709 lượt), 5 tháng đầu năm 2024 lượng khách quốc tế đến Thành phố ước đạt gần 2,3 triệu lượt, tăng 31,7% so cùng kỳ năm 2023 (5 tháng đầu năm 2023 là 1.692.130 lượt), đạt 37% so với kế hoạch năm 2024.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong tháng 5 năm 2024, lượng khách du lịch đến TP.HCM tiếp tục tăng.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong tháng 5 năm 2024, lượng khách du lịch đến TP.HCM tiếp tục tăng.

Trong khi đó, khách du lịch nội địa đến TP.HCM trong tháng 5/2024 đạt 3.112.000 lượt, giảm 3,2% so cùng kỳ năm 2023 (tháng 5/2023 là 3.213.803 lượt); 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 13.997.795 luợt, tăng 1,6% so cùng kỳ năm 2023, đạt 36,8% so với kế hoạch năm 2024.

Tổng thu du lịch tháng 5/2024 của TP.HCM ước đạt 15.998 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023 (tháng 5/2023 là 15.624 tỷ đổng), 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 76.044 tỷ đồng, tăng 13,9% so vói cùng kỳ năm 2023 (5 tháng đầu năm 2023 là 66.771 tỷ đồng), đạt 40% so với kế hoạch năm 2024.

Nhằm tiếp tục thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, Sở Du lịch TP.HCM cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm tập trung khai thác và phát huy thế mạnh của du lịch Thành phố với các loại hình du lịch là tiềm năng của địa phương. Tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đường thủy giai đoạn 2023-2025, trọng tâm là triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển du lịch đường thủy năm 2024…Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử trên địa bàn Thành phố, phát triển du lịch nông nghiệp, sinh thái gắn liền với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới…

Thành Đồng

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/khach-du-lich-quoc-te-den-thanh-pho-ho-chi-minh-trong-thang-5-nam-2024-tiep-tuc-tang-171008.html