Khắc phục yếu kém để phục vụ dân tốt hơn

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Quốc hội thông qua 5 dự án luậtHôm qua 13-11, Quốc hội đã dành trọn buổi sáng nghe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo và trả lời chất vấn, làm rõ thêm một số vấn đề về công tác điều hành của Chính phủ. Thủ tướng khẳng định, thái độ của Chính phủ là nhìn thẳng vào yếu kém, khuyết điểm mà khắc phục để phục vụ dân, phục vụ nước tốt hơn.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/11/171714