Khắc phục tình trạng "tai nạn về quê"

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Khởi đầu, phương tiện cơ giới "bùng nổ" ở địa bàn đô thị, năm bảy năm gần đây, lan sang địa bàn nông thôn, nhất là những vùng có sản phẩm nông nghiệp hàng hóa trúng mùa và được giá, công nghiệp và dịch vụ mở mang, nhiều hộ nông dân được nhận tiền đền bù do mở đường hoặc xây dựng khu công nghiệp, nơi có nhiều người đi xuất khẩu lao động...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=129015&sub=52&top=37