Khắc phục tình trạng học sinh bỏ học sau Tết ở Bắc Cạn

Những năm trước đây, sau Tết Nguyên đán, có đến hàng trăm học sinh, chủ yếu là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa bỏ học. Nhưng năm nay, tình trạng này cơ bản được khắc phục, vì nhận thức của người dân tăng lên, đồng thời tỉnh xây dựng nhiều trường bán trú, Nhà nước có chính sách đối với học sinh vùng khó khăn.

Khắc phục tình trạng học sinh bỏ học sau Tết ở Bắc Cạn - Ảnh 1

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Cạn Ma Thế Quyên cho biết: Một trong những mối lo của chúng tôi là học sinh ở vùng sâu vùng xa, người dân tộc thiểu số bỏ học sau Tết. Sau kỳ nghỉ Tết năm ngoái, toàn tỉnh có gần 100 học sinh bỏ học, nhưng năm nay chỉ có gần 10 học sinh bỏ học. Trong đó, có sáu học sinh THPT bỏ học để đi học nghề, ba em còn lại là người dân tộc Mông học kém, nhà xa trường.

Ông Quyên giải thích, sở dĩ tình trạng bỏ học sau Tết năm nay đã cơ bản được khắc phục là do, nhận thức của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa đối với vai trò của giáo dục đã được nâng lên. Tỉnh đã xây dựng các trường bán trú tiểu học, THCS ở vùng sâu vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm La Văn Lìu chia sẻ: Huyện Pác Nặm chủ yếu là người đồng bào dân tộc Mông, Dao. Những năm trước đây, sau Tết có những lớp 1/3 số học sinh bỏ học. Tuy nhiên, sau Tết năm nay chỉ có ba, bốn học sinh bỏ học.

Nhà xa trường học, việc đi lại trong ngày vất vả là một trong những nguyên nhân học sinh bỏ học nhiều sau Tết. Khắc phục vấn đề này, đến nay riêng huyện Pác Nặm đã xây dựng được tám trường bán trú, trong đó có hai trường tiểu học, sáu trường THCS thu xếp chỗ ở cho tổng số gần 2.000 học sinh ở bán trú. Tỉnh có chính sách, bố trí người chuyên lo việc ăn, ở cho học sinh bán trú; bố trí giáo viên quản lý học sinh bán trú. Nhà nước có chế độ đối với học sinh ở những vùng khó khăn nên đã khắc phục được tình trạng học sinh bỏ học sau Tết ở huyện Pác Nặm nói riêng và toàn tỉnh nói chung.