Khắc phục tình trạng "chi bộ U70"

    Gốc

    LTS: Tình trạng “chi bộ U70”, “chi bộ dòng họ”, chi bộ 20 năm duy nhất một bí thư… ở khu vực nông thôn đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chúng tôi xin giới thiệu những biện pháp khắc phục mà chi bộ các thôn, xóm đang tiến hành...

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.cacdoanthe.26686.qdnd