Khắc phục sai phạm trong công tác tuyển sinh ở Thanh Hóa

Ngày 23/11, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đang triển khai kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan sai phạm trong công tác tuyển sinh. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện đã thực hiện tuyển bổ sung 39 học sinh cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, đủ điều kiện theo học tại trường.

Học sinh huyện Quan Hóa tìm chọn, đọc sách ở thư viện.

Học sinh huyện Quan Hóa tìm chọn, đọc sách ở thư viện.

Trước đó, huyện Quan Hóa tiến hành kiểm tra công tác xét tuyển đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện năm 2022.

Kết quả cho thấy, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ban hành kế hoạch tuyển sinh không đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; tham mưu, đưa ra tiêu chí ưu tiên tuyển sinh không đúng quy định tại Điều 20 Thông tư 01/2016/TT-BGDDT và hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Trong 33 học sinh có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn đăng ký dự tuyển, chỉ tuyển được 17 học sinh; có 43 học sinh ngoài vùng đặc biệt khó khăn vẫn được tuyển, theo học tại trường.

Kết luận kiểm tra chỉ rõ, 43 học sinh tuyển không đúng đối tượng quy định tại Điều 18 Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tại Công văn số 845/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 13/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình tuyển sinh có những sai sót như không có hồ sơ niêm yết công khai kết quả xét tuyển sinh, không có quyết định phê duyệt kết quả tuyển sinh của Ủy ban nhân dân huyện, không lưu trữ hồ sơ các thí sinh không trúng tuyển.

Từ việc tuyển sinh không đúng quy định, dẫn đến Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Quan Hóa chi trả 131.707.237 đồng không đúng đối tượng hưởng lợi cho 43 học sinh.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Quan Hóa cho hay, đã nộp, hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền nêu trên. Ngành giáo dục và đào tạo huyện cùng các phụ huynh, đơn vị trường học đã sắp xếp, bố trí cho 43 học sinh học tập tại các trường trung học cơ sở thuộc xã, thị trấn nơi cư trú.

Mai Luận

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khac-phuc-sai-pham-trong-cong-tac-tuyen-sinh-o-thanh-hoa-post726459.html