Khắc phục những bất cập việc ban hành văn bản pháp quy

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Việc ban hành văn bản pháp quy cần tuân thủ những trình tự nhất định. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, tình trạng ban hành văn bản tùy tiện, trái luật vẫn xảy ra.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121039&sub=67&top=40