Khắc phục bệnh lẫn ở người cao tuổi

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Gần đây các chuyên gia đã tiến hành điều tra bệnh lẫn ở người già. Kết quả, ở miền bắc Trung Quốc, tỉ lệ phát bệnh ở người trên 60 tuổi là 3,96%, trên 85 tuổi là 20%.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=31867