Khắc chữ ký Giám đốc "làm thuê" để bán hóa đơn

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Hòa lấy mẫu chữ ký của 2 Giám đốc "làm thuê" Nguyễn Duy Đức, Lê Thị Thu Hiền rồi khắc theo mẫu chữ ký sẵn của từng người để sử dụng khi có khách hàng mua hóa đơn GTGT, mỗi quyển hóa đơn được đóng dấu, ký tên khống sẵn bán ra từ 2 triệu đến 10 triệu đồng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2007/10/76065.cand