Khả năng quản lý tài chính của bạn tốt hay kém

Đồng tiền có dễ trở thành gánh nặng trong cuộc sống của bạn không? Đáp án sẽ có ngay trong câu trắc nghiệm nhanh dưới đây.

Câu hỏi: Khi ai đó hỏi vay tiền, suy nghĩ đầu tiên của bạn là gì?

Khả năng quản lý tài chính của bạn tốt hay kém - Ảnh 1

A. Bạn bè khó khăn, nhất định phải giúp đỡ.

B. Cho vay ngay và xem như không có khoản tiền đó luôn.

C. Trước tiên hỏi đối phương cần tiền làm gì, vay bao nhiêu.

D. Cho vay nhỡ đâu không trả nổi mình thì làm sao, khó nghĩ quá.

Maruko (theo Sohu)