Khả năng dự báo bão của Việt Nam là... có vấn đề?

    Gốc

    Một cán bộ Bộ NN&PTNT chỉ rõ: Khi tập hợp các bản tin dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn TW và vẽ từng tọa độ của cơn bão ấy lên bản đồ thì cho thấy trong cơn bão số 6 có ít nhất... 8 bản tin dự báo không chính xác về hướng đi của bão.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/11/78563.cand