Khả năng điều chỉnh chính sách sản lượng của OPEC+

    Ngày 5/2, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) nhận định Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đối tác (được gọi tắt là OPEC+) có thể phải xem xét lại chính sách sản lượng sau khi nhu cầu ở Trung Quốc phục hồi.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/kha-nang-dieu-chinh-chinh-sach-san-luong-cua-opec-69014.htm