KHA muốn bán hơn 1,3 triệu cổ phiếu quỹ

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA) vừa có Nghị Quyết về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty.

KHA muốn bán hơn 1,3 triệu cổ phiếu quỹ - Ảnh 1

Theo đó, KHA dự kiến bán hơn 1,3 triệu cổ phiếu quỹ, thời gian giao dịch dự kiến là 30 ngày kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận với phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Giá bán dự kiến không thấp hơn 30.400 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, KHA sẽ thu về gần 41,1 tỷ đồng nếu bán hết 1,3 triệu cổ phiếu quỹ. Số tiền này sẽ được sử dụng nhằm tăng nguồn vốn chủ sở hữu và chuẩn bị nguồn vốn đầu tư các dự án.

Đây có thể coi là một trong các kế hoạch huy động vốn cho việc phát triển dự án Khahomex Plaza cùng với việc mở rộng đầu tư các dự án khác cùng với Công ty Hotraco và một số dự án nữa mà HĐQT đang tính toán,…

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu hợp nhất của KHA đạt hơn 47,1 tỷ đồng, hoàn thành hơn 50,6% kế hoạch năm.Tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 48 tỷ đồng, hoàn thành gần 87,2% kế hoạch năm.

Ngọc Đỗ