KeyXL - Tra cứu phím tắt của các chương trình phổ biến

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Việc dùng phím tắt trong chương trình sẽ giúp bạn xử lý công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn. Để giúp bạn dễ dàng tra cứu và học thêm phím tắt của nhiều chương trình phổ biến, dịch vụ KeyXL (www.keyxl.com) giới thiệu một cơ sở dữ liệu có thể nói là đầy đủ nhất tất cả những phím tắt của các chương trình từ hệ điều hành Windows, Office, các trình xử lý ảnh, trình duyệt web... cho đến các dịch vụ thư, văn phòng trên web như các trình gửi Email, các ứng dụng của Google.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/CNTT/KHtintuc-sukien/2007/11/29/217602.tno