Kêu gọi tổ chức phi chính phủ viện trợ khẩn cấp

    Gốc

    Ủy ban Công tác về các Tổ chức Phi chính phủ nước ngoài thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã kêu gọi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam viện trợ khẩn cấp cho người dân tại một số tỉnh Bắc Trung bộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/218210/Default.aspx