Kêu gọi nhân dân hiến đất xây dựng đường xuyên đảo đất

Huyện Cô Tô đang triển khai xây dựng tuyến đường xuyên đảo. Đây là công trình có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện đảo.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, Huyện ủy - HĐND - UBND - MTTQ huyện Cô Tô đã có thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia hiến đất vì sự nghiệp chung.

Hiện tại, kinh tế - xã hội của huyện phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, hạ tầng đường giao thông chưa đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Do vậy, các tổ chức của huyện có thư kêu gọi hiến đất để thực hiện dự án, bởi có những hộ dân bị ảnh hưởng nhất định khi phải giảm đi một phần diện tích đất ở, đất sản xuất, di dời những công trình, vật kiến trúc, hoa màu khi dự án đi qua.

Với tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân huyện đảo đồng thuận tham gia hiến đất cho Nhà nước, quyết tâm phấn đấu để hoàn thành dự án đường xuyên đảo Cô Tô trong thời gian sớm nhất.

Lộc Nga