Kết thúc quý III/2016, Ngân hàng Kiên Long lỗ 8,8 tỷ đồng

Các chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro đều tăng đã khiến Ngân hàng Kiên Long lỗ 8,8 tỷ đồng kết thúc quý III/2016 - là NH đầu tiên báo lỗ trong quý.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vừa mới công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2016. Theo đó, tính đến 30/9/2016, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 26.000 tỷ, tăng trưởng 4% so với thời điểm đầu năm.

Kết thúc quý III/2016, Ngân hàng Kiên Long lỗ 8,8 tỷ đồng - Ảnh 1

Về cho vay khách hàng, tính đến 30/9, số tiền giải ngân cho vay tại Ngân hàng Kiên Long đạt 17.000 tỷ đồng, tăng 6,2%. Tiền gửi của khách hàng đạt 22.000 tỷ, tăng trưởng 10%.

Trong quý III/2016, thu nhập lãi thuần giảm gần 12% còn 172 tỷ đồng do tốc độ tăng chi phí trả lãi tiền gửi và chi phí khác tăng mạnh hơn tốc độ tăng thu nhập lãi và các khoản thu tương tự.

Các hoạt động kinh doanh ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc hơn, trong đó lãi từ hoạt động dịch vụ tăng gấp đôi đạt hơn 7 tỷ đồng, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư tăng mạnh lên 8,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước con số này là không đáng kể. Hoạt động khác cũng ghi nhận lãi trên 5 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, kết thúc quý III/2016, Ngân hàng Kiên Long vẫn lỗ 8,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 27,6 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân khiến nhà băng này lỗ đó là chi phí hoạt động tăng 21% lên 153 tỷ đồng và chi phí dự phòng tăng nhẹ, chiếm gần 50 tỷ đồng.

Tuy lỗ trong quý III nhưng lũy kế 9 tháng đầu năm, KienlongBank vẫn ghi nhận lãi trước thuế và sau thuế. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của KienlongBank 9 tháng đầu năm đạt 19,8 tỷ đồng, giảm gần 90% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của nhà băng này là 15,8 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Kiên Long tăng từ 1,12% tại thời điểm đầu năm lên 1,46%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng 54% lên 187 tỷ đồng.