Kết thúc nhận hồ sơ ĐKDT tại các trường ĐH, CĐ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Càng về những ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi, càng có nhiều thí sinh nộp hồ sơ theo kiểu... nộp cho xong.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=53992