Kết thúc Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 8: gần 50 giải Vàng

  Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
  ĐCSVN
  Gốc

  Sau 1 tuần diễn ra sôi nổi, tối 17/8, tại Thanh Hóa, Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 8 đã khép lại với 128/233 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 48 giải Vàng, 80 giải Bạc.

  Những tác phẩm đạt giải là những tác phẩm xuất sắc nhất, phản ánh trung thực, sinh động về đề tài xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng... Theo đánh giá của Ban tổ chức, Liên hoan truyền hình toàn quân lần này có số đơn vị, tác phẩm và chuyên mục tham gia đông nhất trong các lần liên hoan từ trước đến nay, với 110 đầu mối các đơn vị làm truyền hình thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang trong cả nước. Đặc biệt, trong Liên hoan này, thể loại phim phóng sự tài liệu có số lượng và chất lượng hơn hẳn các liên hoan khác với 141 phim thể hiện nhiều đề tài, chủ đề khác nhau như: Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chủ nghĩa anh hùng cách mạng; đề tài lịch sử... trong đó có 27 phim đoạt giả Vàng và 49 phim đoạt giải Bạc. Ngoài ra, còn có 10 phim khoa giáo và 82 phim chuyên mục, chương trình “Quốc phòng toàn dân” và “Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” đoạt giải. Những phim đoạt giải cao, có chất lượng, nội dung và hình thức thể hiện tốt sẽ được biên tập lại, in và phát hành trong toàn quân.

  Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=355949&co_id=30071