Kết thúc Liên hoan nghệ thuật hát Then- đàn Tính

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Liên hoan nghệ thuật hát Then – đàn Tính toàn quốc lần thứ 2 tại tại sân khấu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Cao Bằng đã kết thúc tối 5/10 sau 3 ngày hội diễn sôi nổi bằng đêm tôn vinh các nghệ nhân tiêu biểu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=26551