Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh liên đoàn Arab: Vẫn còn bất đồng

Sau 2 ngày (29 và 30/3) khai đình, Hội nghị Thượng đỉnh liên đoàn Arab lần thứ 20 đã kết thúc mà không tạo được một bước đột phá nào và đây là điều đã được dư luận tiên liệu bởi nhiều nguyên nhân.