Kết thúc đề cử Giải Mai Vàng 2011

  Gốc

  Theo thể lệ Giải Mai Vàng lần thứ XVII- 2011, vòng đề cử đã kết thúc vào cuối ngày 25-11. Như vậy những phiếu đề cử của bạn đọc gửi đến sau 24 giờ ngày 25-11 không có giá trị. Riêng phiếu đề cử gửi theo đường bưu điện được ban tổ chức căn cứ vào dấu bưu điện đóng trên bì thư, có ngày gửi để xác định phiếu hợp lệ hay không.

  Từ hôm nay (26-11), ban tổ chức sẽ chuyển phiếu đề cử của bạn đọc tại các văn phòng đại diện của Báo Người Lao Động ở Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ về Tòa soạn Báo Người Lao Động tại TPHCM để chuẩn bị cho công tác kiểm phiếu đợt 2.

  Dựa trên kết quả bạn đọc đề cử, ban tổ chức sẽ chọn trong mỗi hạng mục không quá 5 nghệ sĩ hay tác phẩm có số phiếu đề cử cao nhất để đưa vào vòng bầu chọn.

  Số lượng nghệ sĩ hoặc tác phẩm được đưa vào danh sách bầu chọn trong mỗi hạng mục tùy theo số phiếu đề cử của bạn đọc dành cho các nghệ sĩ trong cùng hạng mục đó có chênh lệch quá lớn hay không (nếu thấp hơn mức trung bình cộng số phiếu đề cử giữa các nghệ sĩ thì bị loại).

  Dựa trên kết quả cụ thể, ban tổ chức giải cũng sẽ xem xét việc có tăng, giảm số hạng mục vào vòng bầu chọn hay không.

  Số hạng mục bầu chọn có thể tăng hoặc giảm căn cứ vào thực tế số lượng nghệ sĩ, tác phẩm được bạn đọc đề cử và số phiếu đề cử của bạn đọc dành cho các hạng mục nhiều hay ít.

  Vòng đề cử sẽ diễn ra từ ngày 5-12.

  Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/20111125110855835p0c1140/ket-thuc-de-cu-giai-mai-vang-2011.htm