Kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài giảm 23,6%

  Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 2 tháng qua, gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 6,5 tỷ USD; giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2019.

  Trong đó có 500 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 5 tỷ USD, giảm 2,7% về số dự án và tăng 104,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

  Có 151 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 638,1 triệu USD, giảm 25,4%.

  Có 1.583 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, với tổng giá trị góp vốn là 827,3 triệu USD, giảm 84%.

  Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện giải ngân 2 tháng ước tính đạt 2,5 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

  Hồng Sơn

  Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tai-chinh/959841/ket-qua-thu-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai-giam-236