Kết quả Thanh tra tại Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy

Kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương cho thấy Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chấp hành đúng quy định pháp luật về kinh doanh đa cấp.

Căn cứ theo quyết định 1052 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp. Trong đó có công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.

Bộ Công Thương cho biết, cơ quan này vừa thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp tại 7 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp, trong đó Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy là công ty đầu tiên trong diện kiểm tra.

Kết quả Thanh tra tại Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy - Ảnh 1

Ảnh sưu tầm.

Kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương cho thấy Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chấp hành đúng quy định pháp luật về kinh doanh đa cấp.

Theo đó, hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy, được đoàn kiểm tra xác nhận, Công ty đã thực hiện niêm yết công khai các tài liệu theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐC-CP về kinh doanh đa cấp.

Công ty đã thực hiện đào tạo cơ bản, cấp chứng chỉ đạo tạo cơ bản về bán hàng đa cấp và cấp thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp cho 77.480 nhà phân phối theo bản mềm kèm theo.

Đoàn kiểm tra cũng xác nhận Thiên Ngọc Minh Uy cung cấp các quyết định của Cục Quản lý cạnh tranh cấp chứng chỉ đào tạo viên cho các nhà phân phối bao gồm 89 nhà phân phối trong năm 2014 và 3.448 nhà phân phối năm 2015.

Về hoạt động bán hàng đa cấp: Sau khi được Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy đã thông báo tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tới 62 tỉnh, thành phố.

Công ty cung cấp 62 xác nhận tiếp nhận thông báo hoạt động của 62 Sở Công Thương, cung cấp danh sách tiếp nhận sửa đổi bổ sung thông báo hoạt động bán hàng đa cấp của các Sở Công Thương thể hiện công ty chưa có xác nhận tiếp nhận của một số Sở Công Thương đối với các lần sửa đổi bổ sung thứ 3,4, 5 như Hậu Giang, Cần Thơ, Phú Thọ, Bắc Ninh…

Về sản phẩm kinh doanh, đoàn kiểm tra cho biết Thiên Ngọc Minh Uy đã đăng ký 139 sản phẩm, bộ sản phẩm gồm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sản phẩm may mặc và kim khí điện máy.

Đoàn kiểm tra lấy ngẫu nhiên 67 loại thực phẩm chức năng, 5 mỹ phẩm và 6 sản phẩm điện kiểm tra thì đều có xác nhận của cơ quan chức năng.

Kết quả Thanh tra tại Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy - Ảnh 2

Một chi nhánh của công ty Thiên Ngọc Minh Uy.

Đoàn kiểm tra cũng cho biết, trong 2 năm 2014 và 2015, Thiên Ngọc Minh Uy đã thu 3.448 tỷ đồng tiền mặt từ những người tham gia. Tổng doanh thu được ghi nhận là 3.593 tỷ đồng.

Thiên Ngọc Minh Uy cũng chi 1.586 tỷ đồng trả hoa hồng cho các người tham gia bán hàng đa cấp trong 2 năm qua. Tỷ lệ chi hoa hồng trong năm 2015 là gần 39,9%, trong khi giới hạn với tỷ lệ này là 40%.

Năm 2015, công ty đã thực hiện giám sát và phát hiện đại lý có vi phạm quy định của công ty và chấm dứt hợp đồng với 4 đại lý: Phạm Bá Kiên (Thái Nguyên), Lại Khắc Lực (Sơn La), Cơ sở Hoàng Phi (Hà Nội), hộ kinh doanh Thiên Phúc (Hưng Yên).

Trong nhận xét được đưa ra tại báo cáo của Đoàn kiểm tra nhấn mạnh, việc Thiên Ngọc Minh Uy “khẩn trương chuẩn bị tài liệu cung cấp cho Đoàn”.

Đồng thời cho rằng, trong quá trình kinh doanh một số đại lý có vi phạm quy định của công ty, công ty đã chấm dứt hợp đồng với các đại lý này. Công ty đã thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh đa cấp.

Đáng chú ý là qua kiểm tra ngẫu nhiên với 67 sản phẩm thực phẩm chức năng, 5 mỹ phẩm, 6 sản phẩm điện, Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương cho biết, 67 sản phẩm thực phẩm chức năng đều có đầy đủ bộ xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp và đang trong thời hạn đăng ký. 5 mỹ phẩm có phiếu công bố mỹ phẩm có xác nhận của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cấp và đang trong thời hạn đăng ký.

Việc thu tiền của người tham gia được công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy thực hiện chủ yếu bằng tiền mặt, một phần thu qua tài khoản. Tổng số tiền thu từ người tham gia năm 2014 và 2015 là 3.448,9 tỷ đồng . Tổng doanh thu trong hai năm 2014 và năm 2015 là 3.593,6 tỷ đồng ; nộp về ngân sách nhà nước trong 2 năm tổng cộng 418 tỷ đồng.

Ngọc Nguyễn