Kết quả sản xuất và tiêu thụ lúa gạo từ đầu năm rất đáng khích lệ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Theo đánh giá của Bộ NNPTNT, nông nghiệp cả nước đã thu được thắng lợi trên cả 2 mặt trận sản xuất và tiêu thụ, xuất khẩu lúa gạo, đem lại lợi ích to lớn cho bà con nông dân.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=154040