Kết quả qua thư bạn đọc

* Về việc cấp Giấy CNQSDĐ đối với bà Nguyễn Thị Thu * Chuyển đơn của ông Đào Văn Biệu tới UBND huyện Thủy Nguyên xem xét giải quyết

Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn số 9690/TTPTQĐ-QLPTQĐ của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng trả lời phản ánh của bà Nguyễn Thị Thu, trú tại lô 3, Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng) về việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) tại lô tái định cư 141 khu dân cư Nguyễn Huy Tưởng, Hòa An (Cẩm Lệ, Đà Nẵng), nội dung chính như sau: Bà Nguyễn Thị Thu là hộ giải tỏa được bố trí đất tái định cư tại lô đất số 141, khu tái định cư số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng. Công ty vật liệu xây dựng - xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng đã giao đất thực tế và ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất số 10/NHT1/HĐ-SDĐ ngày 31-8-2005 đối với bà Nguyễn Thị Thu. Theo quy định của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện việc phê duyệt bố trí tái định cư từng hộ để giải quyết thủ tục cho các hộ giải tỏa trước đây đã bố trí theo phương án tái định cư. Những trường hợp được bố trí tái định cư như hộ bà Thu trước đây bố trí theo phương án tái định cư, nay phải trình UBND thành phố phê duyệt lại mới đủ điều kiện cấp Giấy CNQSDĐ khi nộp đủ tiền sử dụng đất. Ngày 3-2-2016, bà Thu có giấy cam kết đề nghị nộp tiền sử dụng đất đồng thời cam kết khi có quyết định phê duyệt bố trí đất tái định cư của UBND thành phố thì mới cấp Giấy CNQSDĐ và không khiếu nại về việc chậm cấp Giấy CNQSDĐ. Liên quan việc giải quyết hồ sơ của bà Nguyễn Thị Thu, Công ty vật liệu xây dựng-xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng đã có Báo cáo số 35/BC-Cty ngày 28-1-2016 và Báo cáo số 83/BC-Cty ngày 2-3-2016 gửi UBND thành phố. Đến nay, trường hợp của bà Thu vẫn chưa có văn bản giải quyết bố trí tái định cư cụ thể của UBND thành phố. Do vậy, Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng chưa đủ cơ sở để trình cấp Giấy CNQSDĐ. Khi UBND thành phố có văn bản giải quyết bố trí tái định cư cụ thể đối với bà Nguyễn Thị Thu, trung tâm sẽ lập thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ theo quy định.

Công văn số 464/PCĐ-BTCD của UBND TP Hải Phòng trả lời đơn của ông Đào Văn Biệu, trú tại thôn 3, xã Gia Minh (Thủy Nguyên, Hải Phòng) khiếu nại phương án bồi thường khi thu hồi đất đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn 1, nêu rõ: Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 26 Luật Tiếp công dân năm 2013, Ban Tiếp công dân thành phố chuyển đơn của ông Đào Văn Biệu đến UBND huyện Thủy Nguyên để xem xét giải quyết, trả lời công dân theo quy định pháp luật, thông báo kết quả giải quyết về Báo Nhân Dân và Ban Tiếp công dân thành phố.