Kết quả mua cổ phiếu quỹ của SSI

    Gốc

    SSI thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của công ty trong thời gian từ 16/4 đến 15/7...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/7/20080724090722765/chung-khoan/ket-qua-mua-co-phieu-quy-cua-ssi.htm