Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ETC1 cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa có thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ETC1: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hệ thống thu phí tự động không dừng trên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, địa chỉ: Tầng 2, 3, 4, 5 Tháp A, tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội, điện thoại: 043.643.0275 - Fax: 043.643.0270 - Email: duongcaotoc@tctvec.vn.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

Tên gói thầu: ETC1: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hệ thống thu phí tự động không dừng trên tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

Giá gói thầu: 300.000.000 VNĐ.

Giá trúng thầu: 280.195.850 VNĐ.

Nhà thầu trúng thầu: Viện chiến lược thông tin và truyền thông.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 435/QĐ-VEC ngày 10/9/2018.