Kết quả kiểm toán Đề án 112: Còn hơn cả “xin - cho”

    Gốc

    * Sai phạm trên 192 tỷ đồng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa chính thức kết luận kiểm toán Đề án 112 “Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005”. Kết quả cho thấy, đề án có vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng này được quản lý theo cơ chế “xin – cho” và còn hơn thế nữa.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/phapluat/2007/10/127806