Kết quả "Khám phá 100 điểm đến thú vị"

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Nokia đã tổng kết sự kiện 'Khám phá 100 điểm đến thú vị" (nhằm khám phá những địa danh, hình ảnh mới bằng cảm xúc riêng) ngày 5/6/2008 tại TP.HCM.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10309&t=pcolarticle