Kết quả giao dịch của người nhà cổ đông nội bộ VC2 và VC7

(ĐTCK-online) Thông tin thông báo từ Sở GDCK Hà Nội cho biết, bà Đào Thị Nga, vợ ông Trần Đăng Lợi, Phó giám đốc CTCP Xây dựng số 2 (VC2), chưa bán được cổ phiếu nào như đã đăng ký bán từ ngày 23/10 đến ngày 23/11.

Hiện bà Nga đang sở hữu 29.929 cổ phiếu VC2, chênh lệch 7.953 cổ phiếu so với trước giao dịch do cổ phiếu thưởng về. Trong khi đó, cũng theo thông báo của HNX, ông Nguyễn Kim Long, em ông Nguyễn Tuấn Dũng, Kế toán trưởng của CTCP Xây dựng số 7 (VC7), đã bán xong 14.000 cổ phiếu VC7 từ ngày 20/10 đến ngày 23/11. Sau giao dịch, ông Long chỉ còn nắm giữ 74 cổ phiếu VC7.