Kết quả điểm thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2019

Ngày 14/10/2019, Hội đồng Thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Thông báo số 423 - TB/BTGTW về Kết quả điểm thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2019.

Theo đó, kết quả cụ thể như sau:

Trong thời hạn kể từ ngày 14/10/2019 đến hết ngày 25/10/2019 (trong giờ hành chính), thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành nộp đơn đến Hội đồng thi (qua Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương, số 2B Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội). Hội đồng thi sẽ không giải quyết đối với các thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo nộp sau thời gian trên.

Mẫu đơn phúc khảo tải xuống tại đây.

TG