Kết quả đây: Thi hùng biện tiếng Hàn, đoạt nhiều giải thưởng lớn!

    Gốc

    (HHT_Online) Giải thưởng thật hấp dẫn: 3 tuần được tham quan học hỏi tại Hàn Quốc đã có tân chủ nhân rồi nhé!

      Nguồn Nông Nghiệp: http://www.hoahoctro.vn/DUHOC/17008.hht