Kết nối tiêu thụ na và nông sản tỉnh Thái Nguyên

Ngày 15/8, tại huyện Võ Nhai, Sở Công thương Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai tổ chức khai mạc chương trình xúc tiến, kết nối tiêu thụ na và nông sản tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Na Võ Nhai được giới thiệu tại chương trình kết nối tiêu thụ.

Na Võ Nhai được giới thiệu tại chương trình kết nối tiêu thụ.

Chương trình nhằm giới thiệu na, các sản phẩm OCOP, thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến kết nối tiêu thụ đến các doanh nghiệp, siêu thị, người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Giám đốc Sở Công thương Thái Nguyên Nguyễn Bá Chính, cho biết: Thái Nguyên có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nông, lâm nghiệp với nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Việc đẩy mạnh giới thiệu, kết nối tiêu thụ nhằm hỗ trợ nông dân đẩy mạnh sản xuất, khai thác lợi thế, xây dựng kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững.

Một trong những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng của tỉnh Thái Nguyên là quả na Võ Nhai với diện tích trồng hơn 500 ha, sản lượng 5.000 tấn/năm. Lâu nay được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Sau chương trình kết nối tiêu thụ, na Võ Nhai sẽ được tăng cường bày bán tại nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống trong và ngoài tỉnh.

Chương trình cũng giới thiệu, quảng bá nhiều loại nông sản nổi tiếng khác như chè Thái Nguyên, gạo bao thai Định Hóa, tương Úc Kỳ, các loại hoa quả nổi tiếng khác được công nhận sản phẩm OCOP, thế mạnh của các địa phương trong tỉnh.

THẾ BÌNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ket-noi-tieu-thu-na-va-nong-san-tinh-thai-nguyen-post710509.html