Kết nối kinh tế Việt Nam – Singapore

Ngày 16/4/2013, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 9 về kết nối kinh tế Việt Nam – Singapore đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Bộ trưởng Bộ Công Thương Singapore, ông Lim Hng Kiang về các hoạt động hợp tác trong khuân khổ 6 nội dung kết nối chính của Hiệp định kết nối Kinh tế Việt Nam – Singapore.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (bên trái ngoài cùng) tại Hội nghị.

Chương trình hợp tác toàn diện tập chung vào 6 nội dung gồm: Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ.

Ngoài ra hai bên còn trao đổi các biện pháp nhằm mở rộng phạm vi hợp tác phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của mỗi quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Singapore, ông Lim Hng Kiang trao đổi về các hoạt động hợp tác thuộc khuân khổ 6 nội dung chính tại Hội nghị.

Thông qua các hoạt động cụ thể thuộc hiệp định kết nối, phía Việt Nam đã nêu quan điểm và mối quan tâm trong hợp tác kinh tế với Singapore, đề nghị phía bạn nỗ lực phối hợp đề xuất, triển khai, thực hiện các sáng kiến mới trong khuôn khổ hiệp định kết nối, khuyến khích doanh nghiệp nước này tăng cường đầu tư vào Việt Nam nhằm nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác bình đẳng hai bên cùng có lợi.

Tin,ảnh: Lê Linh