Kết nối chuyển giao thúc đẩy thị trường công nghệ

Thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam được đánh giá là thị trường còn khá non trẻ. Việc thiếu vắng những định chế trung gian có vai trò kết nối các nhân tố từ phía cung và phía cầu công nghệ đang là rào cản lớn cần được tháo gỡ để thúc đẩy thị trường này phát triển hiệu quả hơn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ket-noi-chuyen-giao-thuc-day-thi-truong-cong-nghe-121712.htm