Kết nạp 2 đảng viên là học sinh

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Lần đầu tiên huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) kết nạp 2 đảng viên là học sinh: Lê Chí Linh và Võ Thị Huyền. Cả hai học sinh này đều là ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường THPT Sào Nam, bí thư chi đoàn lớp, học sinh xuất sắc vừa thi đỗ đại học.

    Trong 8 tháng đầu năm 2009, Đảng bộ huyện Duy Xuyên kết nạp 87 đảng viên, đạt 72% chỉ tiêu phấn đấu năm 2009. 14 đảng bộ xã, thị trấn đều kết nạp đảng viên mới, trong đó Đảng bộ xã Duy Nghĩa kết nạp 12 đảng viên.

    Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=270658