Kết luận thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học và dự án Xơ sợi Đình Vũ

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 368/TB-VPCP thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về Kết luận thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học và dự án Nhà máy sản xuất Xơ sợi Đình Vũ.

Kết luận thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học và dự án Xơ sợi Đình Vũ - Ảnh 1

Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ khi công bố chính thức kết luận thanh tra và tiến hành xử lý sau thanh tra cần phân tích, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến hậu quả thiệt hại và thua lỗ của từng dự án; xác định rõ phạm vi trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong từng dự án và theo từng giai đoạn, từ giai đoạn đầu tư xây dựng nhà máy đến giai đoạn đưa nhà máy vào hoạt động.

Giao Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiểm tra, làm rõ thực trạng hoạt động của từng dự án, khẩn trương xây dựng phương án tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề tồn tại và đề xuất biện pháp giải quyết lên Thủ tướng Chính phủ.