Kết luận thanh tra tại Cục Hải quan TP.HCM: 3 vấn đề chưa thống nhất

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Chiều 7.3, Cục Hải quan TP.HCM đã gặp mặt với một số doanh nghiệp có liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành các chính sách liên quan đến thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan TP.HCM.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/3/8/229273.tno