Kết luận thanh tra công tác quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm tại Bộ Tư pháp

  Báo Đại Đoàn Kết
  1 liên quanGốc

  Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức; nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại Bộ Tư pháp giai đoạn từ đầu năm 2019 đến hết năm 2021.

  Trụ sở Bộ Tư pháp.

  Trụ sở Bộ Tư pháp.

  Cụ thể, theo Thanh tra Bộ Nội vụ, việc quản lý biên chế công chức, quản lý số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) của Bộ Tư pháp cơ bản được thực hiện theo quy định.

  Việc sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc tại các cơ quan, tổ chức của Bộ Tư pháp trong phạm vi, chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao.

  Đến thời điểm kiểm tra, tại Bộ Tư pháp đã xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chính sách tinh giản biên chế đạt kết quả cao.

  Trong giai đoạn thanh tra, có một số Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có thời điểm sử dụng biên chế vượt so với số Tổng cục phân bổ (đến nay đã thực hiện đúng). Một đơn vị SNCL chưa tự chủ còn ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

  Về tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng, tại thời điểm thanh tra, các công tác này cơ bản được thực hiện theo quy định. Hầu hết các đối tượng dự thi đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chung của pháp luật và các tiêu chuẩn khác của các cơ quan, tổ chức như: thông báo công khai, tiếp nhận hồ sơ, thủ tục với người trúng tuyển...

  Đáng chú ý, theo Thanh tra Bộ Nội vụ, một số đơn vị thực hiện không đầy đủ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức như: Thành viên Ban Giám sát đồng thời là thành viên Ban đề thi; đề phỏng vấn không đưa ra tiêu chỉ cụ thể làm căn cứ chấm điểm; việc bàn giao đề phỏng vấn không được lập biên bản; có giám khảo không ghi rõ họ tên và ký vào ô quy định ở tất cả các tờ giấy thi.

  Về bổ nhiệm lãnh đạo quản lý, một số hồ sơ bổ nhiệm đưa ra phương án nhân sự cụ thể ngay từ bước đề xuất chủ trương bổ nhiệm, có trường hợp đến thời điểm hiện tại chưa có kết luận tiêu chuẩn chính trị; thực hiện việc thông báo bổ nhiệm lại và ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm so với quy định; thực hiện không đúng trình tự, thủ tục bổ nhiệm đối với 1 trường hợp.

  Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát các Thông tư để kịp thời bổ sung, thay thế cho phù hợp quy định hiện hành; rà soát, chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị SNCL chưa được giao quyền tự chủ, phối hợp với các cơ quan liên quan phê duyệt đề án vị trí việc làm của 1 đơn vị SNCL.

  Căn cứ Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư, xem xét, xử lý đối với trường hợp phó chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự cấp huyện do thực hiện không đúng trình tự, thủ tục bổ nhiệm.

  Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý phù hợp theo quy định.

  "Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho công chức làm công tác tổ chức cán bộ của các cơ quan, đơn vị”, Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ.

  Quang Thành

  Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ket-luan-thanh-tra-cong-tac-quan-ly-tuyen-dung-bo-nhiem-tai-bo-tu-phap-5691903.html