Kết luận nước mắm nhiễm Arsen vượt ngưỡng là vội vàng

Trước thông tin, hơn 67% mẫu nước nắm nhiễm Arsen vượt ngưỡng, PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ thực phẩm Đại học Bách khoa cho rằng đây là một kết luận vội vàng của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam và rất có thể kết quả của nghiên cứu này đã đánh đồng giữa Arsen vô cơ (chất cực độc) với Arsen hữu cơ (không độc) dẫn đến gây hoang mang trong dư luận trong những ngày qua.