Kết luận của Thủ tướng về chế độ phụ cấp thâm niên đối với cựu giáo chức

Ngày 23/3, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với Giáo sư Viện sỹ Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam về đề nghị chế độ phụ cấp thâm niên đối với cựu giáo chức.

- Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Giáo sư Viện sỹ Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam báo cáo tóm tắt tình hình phát triển của Hội và đề nghị về chế độ phụ cấp thâm niên đối với các nhà giáo đã nghỉ hưu; ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thủ tướng đã kết luận: Về vấn đề phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, Quốc hội khóa XII đã có Nghị quyết về vấn đề này, đồng thời có cơ sở là trong hơn 1 triệu nhà giáo đã nghỉ hưu hiện nay, trên 80% đã được giải quyết chế độ thâm niên, chỉ còn lại khoảng 180.000 nhà giáo nghỉ hưu từ năm 1994 đến nay chưa được hưởng chế độ này. Mặc dù đất nước ta còn nghèo, ngân sách nhà nước hiện còn rất khó khăn, nhưng vấn đề này phải được xem xét một cách thấu đáo, đảm bảo sự công bằng, hợp lý, thể hiện sự ghi nhận công lao đối với các nhà giáo đã nghỉ hưu và có tác dụng động viên, khích lệ đối với các nhà giáo đang làm việc; đồng thời phù hợp với tương quan chung của các ngành nghề khác. Vấn đề này thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ. Hiện nay, dự thảo Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo đang được tiến hành xin ý kiến các Thành viên Chính phủ và sẽ được quyết định theo đa số, đúng theo quy định pháp luật.