‘Kết hợp giao lưu hữu nghị với vận động viện trợ phi chính phủ’

Đó là một trong những định hướng hoạt động được Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nam Định (tổ chức ngày 28/10) thống nhất thực hiện trong nhiệm kỳ thứ 3 (2016 - 2021)...

‘Kết hợp giao lưu hữu nghị với vận động viện trợ phi chính phủ’ - Ảnh 1

Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nam Định xác định trong hoạt động sẽ chú trọng “kết hợp giao lưu hữu nghị với vận động viện trợ phi chính phủ”.

Báo cáo tại đại hội cho biết, ngoài 4 tổ chức thành viên bao gồm Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, Hội hữu nghị Việt - Nga, Hội hữu nghị Việt - Pháp và Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, ở Nam Định còn có một số tổ chức như Ban Liên lạc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, Ban liên lạc Hội Việt kiều Tân Thế Giới...

Đại hội nhìn nhận: Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nam Định đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, có một số hoạt động thiết thực nhằm tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh Nam Định, hướng vào các mục đích đấu tranh cho hòa bình và phát triển, mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân tỉnh Nam Định với nhân dân các nước trên thế giới và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; vận động và tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh…

Hiệu quả nổi bật là, từ năm 2012 đến nay, đã có 49 chương trình, dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được triển khai tại Nam Định với tổng giá trị viện trợ gần 754.000 USD và hơn 13 tỷ đồng; chưa kể các dự án phối hợp với nhiều bộ, ngành trung ương thực hiện tại Nam Định.

Các nguồn lực viện trợ được tập trung sử dụng vào các mục đích hỗ trợ người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người nhiễm HIV/ AIDS; hỗ trợ nâng cao chất lượng y tế, sức khỏe cộng đồng, nước sinh hoạt nông thôn… trên địa bàn tỉnh.

Liên hiệp và các tổ chức thành viên cũng phát huy vai trò cầu nối trong một số hoạt động khác như: kết nối hợp tác giữa tỉnh Nam Định với các tỉnh Ibaraki, tỉnh Miyazaki, trường Đại học Minami Kyushu (Nhật Bản) về nông nghiệp và đào tạo lao động kỹ thuật cao.

Vận động sáng lập Trung tâm Ngôn ngữ - Văn hóa Nhật Bản tại Nam Định hay hỗ trợ xây dựng thư viện, phòng tập đa năng cho thiếu nhi xã Xuân Hồng (huyện Xuân Trường)...

Cùng với đó, đã làm cầu nối trong việc vận động Chính phủ Pháp viện trợ cho dự án tổ chức giảng dạy song ngữ Pháp - Việt tại một số trường phổ thông trong tỉnh; vận động Việt kiều Thái Lan ủng hộ, tài trợ để có thêm nguồn lực chăm lo cuộc sống cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ…

Đại hội đã thảo luận, thống nhất, trong nhiệm kỳ mới, hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nam Định sẽ hướng vào mục tiêu chung: “Phát huy sức mạnh tổng hợp trong hoạt động đối ngoại nhân dân, cải tiến, nội dung, phương thức hoạt động, kết hợp công tác giao lưu hữu nghị với vận động viên trợ phi chính phủ nước ngoài, góp phần phát triển KT-XH tỉnh Nam Định”.

Để đạt được mục tiêu, đại hội cũng đã thống nhất phương hướng và 5 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó nhấn mạnh tới việc chủ động mở rộng, đa dạng hóa các mối quan hệ hữu nghị. Vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng, phát triển quê hương...

Định hướng, gợi ý cho hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nam Định, ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho rằng: Trong hoạt động vận động, cần chú trọng vào hoạt động vận động tài trợ phi vật chất, phi tài chính cho các vấn đề như: Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ giáo dục, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực…

Đại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 25 thành viên.

Ông Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nam Định.

Duy Hưng