Kênh tham khảo rất tốt cho hoạch định chính sách

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Báo Người Lao Động xin đăng nguyên văn nội dung thư của ộ trưởng Võ Hồng Phúc gửi đến các chuyên gia, các doanh nghiệp tham dự hội thảo như một lời kêu gọi doanh nghiệp hiệp lực, chung sức cùng Chính phủ thực thi các nhóm giải pháp phát triển nền kinh tế, vượt qua khó khăn

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090401111853502P0C1051/kenh-tham-khao-rat-tot-cho-hoach-dinh-chinh-sach.htm