Kênh NBC quay 9 phút quảng bá Việt Nam chuẩn bị cho HHHV Thế giới

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNMO) -Theo tiền lệ của những nước được đăng cai tổ chức cuộc thi HHHV sẽ được kênh NBC quay 9 phút để giới thiệu về đất nước, con người của nước đó ra thế giới. Năm nay, với việc bỏ ra chi phí 7 triệu USD, Việt Nam được quyền đăng cai tổ chức HHHV Thế Giới 2008 và cũng sẽ có 9 phút quý giá quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/170774