Kẻ kí sinh man rợ

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Có một loài chấy sống kí sinh trong miệng của một con cá bằng cách ăn dần ăn mòn hết chiếc lưỡi của “khổ chủ” rồi tự thế mình vào vị trí đó...

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Chuyenla/29903/default.aspx