Kê khai sai, ACBS và VDSC bị truy thu thuế

Cùng bị vi phạm hành chính về thuế, Chứng khoán ACB (ACBS) phải chịu mức phạt hơn 1,4 tỷ đồng, trong khi CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) chịu mức phạt hơn 22,6 triệu đồng.

Với ACBS, lý do được đưa ra là công ty đã kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định.

Theo đó, tổng mức phạt ACBS phải chịu là hơn 1,4 tỷ đồng. Trong đó, hơn 911,2 triệu đồng là truy thu thuế từ năm 2009 đến 2014; 133,4 triệu đồng phạt tiền về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và phạt số tiền chậm nộp thuế là hơn 417 triệu đồng.

Cùng với ACBS, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng bị xử lý vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, VDSC sẽ phải đóng phạt hơn 23 triệu đồng. Trong đó, phạt tiền 2,6 triệu đồng do vi phạm thủ tục về thuế (2,1 triệu đồng) và vi phạm hành chính kê khai sai thuế GTGT (508.732 đồng), dẫn đến làm tăng số lỗ các năm 2013, 2014 và 2015; hơn 4,2 triệu đồng do chậm nộp tiền thuế và truy thu thuế với số tiền hơn 16,1 triệu đồng.

Ngọc Đỗ